Icon

G&T AIQAD

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της Ωραιοποίησης Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και της παραποίησης σημαντικών πληροφοριών σε πολλούς οργανισμούς και  επιχειρήσεις έχει προσελκύσει έντονα το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού, κυβερνητικού και επιστημονικού  κόσμου.
Η παραποίηση των οικονομικών στοιχείων επιχειρεί την επιτηδευμένη παραπλάνηση  κρατικών μηχανισμών, επενδυτών, ορκωτών λογιστών και χρηματοπιστωτικών εταιρειών. Με συνέπεια την αναξιοπιστία ελεγκτικών μηχανισμών και εταιρειών καθώς επίσης και την αδυναμία παροχής εγγυήσεων ποιότητας στον έλεγχο των επιχειρήσεων  (όπως το πρόσφατο παράδειγμα της τράπεζας Κύπρου με την ληστρική επέμβαση στις καταθέσεις των πελατών της).
Το American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) έχει ορίσει την Εξόρυξη Ποιοτικών Δεδομένων ως μια από τις 10 κορυφαίες τεχνολογίες του μέλλοντος ενώ επιπλέον τo Institute of Internal Auditors  επισημαίνει ότι η Εξόρυξη Δεδομένων είναι μία από τις 4 άμεσες ερευνητικές προτεραιότητες.
Στην εποχή της πληροφορίας, η μελέτη των εταιρειών καθώς και κρατών στηριζόμενη στην παραδοσιακή ανάλυση μόνο των χρηματοοικονομικών πληροφοριών (και μάλιστα από τον άνθρωπο) δεν είναι πλέον επαρκής ούτε αποδοτική. Η αλλαγή στη μελέτη μη οικονομικών παραγόντων των επιχειρήσεων επέβαλλε και την αλλαγή της μορφής των οικονομικών πληροφοριών, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις θεωρητικές πληροφορίες των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και στην ενημέρωση που παρέχεται από τα αντίστοιχα σχόλια της Διοίκησης.
Παρόλο που ο αριθμός των σελίδων στις οικονομικές καταστάσεις αυξήθηκε αισθητά σε σχέση με τις χρονιές πριν το 2005, η ποιότητα της πληροφόρησης παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα στις χώρες της  ευρωζώνης και ακόμα χαμηλότερα στη χώρα μας.
Η εφαρμογή G&T AIQAD έχει ως στόχο να μελετήσει και να δημιουργήσει ένα Μοντέλο Ποιοτικής Ανάλυσης Πληροφοριών το οποίο θα χρησιμοποιείται από  πληθώρα χρηστών όπως Λογιστές  , Ελεγκτές , Managers, Επενδυτές, Δημόσιους Οργανισμούς και Τράπεζες για να:

 1. μετρήσουν την ποιότητα των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της εκάστοτε επιχείρησης μέσα από 44 ερωτήσεις χωρισμένες σε 5 βασικές κατηγορίες που θα πρέπει να εμπεριέχονται υποχρεωτικά στο θεωρητικό κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων
 2. να μπορούν να χρησιμοποιήσουν 260 πρωτοποριακούς KPIs οι οποίοι θα είναι χωρισμένοι σε τρεις μεγάλες κατηγορίες : την περιβαλλοντική απόδοση, την κοινωνική απόδοση και την εταιρική διακυβέρνηση έτσι ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι με τις νέες τάσεις της αγοράς
 3. να αντλούν γρήγορα συγκεκριμένες πληροφορίες και στρατηγικές από το ποιοτικό (θεωρητικό) κομμάτι χωρίς να χρειαστεί να διαβάσουν ολόκληρη την οικονομική κατάσταση αλλά κάνοντας απλά χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων ανάκτησης πληροφορίας οι οποίοι βασίζονται σε στατιστικά μοντέλα
 4. να εντοπίσουν θετικούς και αρνητικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη των εταιρειών
 5. να αποφύγουν το αδικαιολόγητο ρίσκο και να αναπτύξουν σωστές στρατηγικές εξέλιξης ούτως ώστε να είναι σε θέση ισχύος με τον ανταγωνισμό
 6. τέλος θα μπορούν να αντιληφθούν εύκολα που μπορεί να υπάρχει παραποίηση στην οικονομική κατάσταση της συγκεκριμένης εταιρείας ελέγχοντας δείκτες όπως η Κατανόηση, η Σχετικότητα, η Υποστήριξη, η Ισορροπία και Συγκρισιμότητα της εκάστοτε πληροφορίας.

Όλα αυτά έχοντας ως όπλο την ταχύτητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το ελάχιστο κόστος του καθώς και τη δυνατότητα παραμετροποίησης του.

 

Icon

ΙΔΙΩΤΕΣ

Είστε φοιτητής ή ερευνητής και επιθυμείτε βοήθεια από ειδικούς σε θέματα οικονομίας και λογιστικής;
Είμαστε για να σας προσφέρουμε μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών μας τις υπηρεσίες μας στο θέμα που θέλετε να αναλύσετε. Το Γραφείο μας διαθέτει έμπειρους συνεργάτες των οποίων τόσο η ερευνητική εμπειρία όσο και ακαδημαϊκή  εκπαίδευση μπορεί να δώσε σε εσάς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

 

Οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε είναι:

 • Πλήρη συγγραφή της εργασίας.
 • Εξασφάλιση πρωτοτυπίας προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και πλαστογραφίας άλλων εργασιών.
 • Κατασκευή ανάλογων Ερωτηματολογίων και επιλογή της σωστότερης μεθόδου αναλόγως το θέμα που έχετε επιλέξει προς διερεύνηση. 
 • Στατιστική Ανάλυση Ερωτηματολογίου με επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου και του καταλληλότερου στατιστικού προγράμματος.
 • Οικονομετρικές Αναλύσεις Μακροοικονομικών μεταβλητών με χρήση στατιστικών πακέτων ( Eviews, SPSS etc) .
 • Εξασφάλιση Επίσημων Δεδομένων (Data) που θα απαιτηθούν ( Πρόσβαση σχεδόν σε όλες τις βάσεις δεδομένων)
 • Πλήρη βιβλιογραφική Ανασκόπηση της εργασίας σας μέσω των πλέον χρησιμοποιούμενων βάσεων δεδομένων της ακαδημαϊκής κοινότητας
 • Δυνατότητα διόρθωσης των  όποιων παρατηρήσεων από την κριτική επιτροπή από πλευράς μας εντελώς δωρεάν.
Ελάτε στο Γραφείο μας να δώσουμε τις λύσεις με εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Ρωτήστε μας και θα μας προτιμήσετε. Μπορείτε να ενημερωθείτε και ηλεκτρονικά για τους όρους που διέπουν την μεταξύ μας συμφωνία.